Otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 

   Člen skupiny SHANA GROUP

POZOR ZMENA.

Vážení zákazníci, obchodní partneri.

 Ku dňu 31.10.2022 nastala zmena v našej spoločnosti a mení sa vedenie spoločnosti a tak isto jej sídlo a právny   subjekt. Obchodná činnosť  / predaj LED svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu prechádza pod   vedenie právneho subjektu  

SHANA LUX s.r.o.

Žihárec 519

925 83 Žihárec 

IČO: 55028543

Nič iné sa nemení.  Tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu.


                                        Mgr. Dalibor Varga                                                                                             Ivan Varga

                               Majiteľ a konateľ spoločnosti                                                                          Obchodno technický riaditeľ

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

Pridanou hodnotou spoločnosti  k  dodávke svietidiel je vypracovanie svetelnotechnického výpočtu a navrhnutie svietidiel na základe projektovej dokumentácie alebo elektroprojektu .

DIALux

Svetelnotechnický (svetlotechnický) posudok je potrebné vypracovať pri návrhu stavieb a ich umiestňovaní do územia. Posudzuje sa vplyv navrhovanej stavby na okolité existujúce a plánované budovy z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia . Zároveň sa posúdi plnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie navrhovanej stavby. Svetlenotechnickým posudkom sa môžu taktiež optimalizovať rozmery osvetľovacích otvorov z hľadiska hygienického a eneregtického.

Svetelnotechnický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:

 • rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností.
 • bytové domy,
 • budovy s dlhodobým pobytom osôb (kancelárie, obchodné priestory, rôzne pracoviská),
 • zmeny a nadstavby budov.


Základné predpisy:

 • STN 73 4301 Budovy na bývanie
 • STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Stavebný zákon


LED svetelné zdroje a svietidlá  

LED panely do kazetového stropu

LED  žiarovky 

LED reflektory

Mini LED panely

LED nástenné svietidlá

LED stropné svietidlá

Stolné lampy

Podlahové lampy

LED pásiky a príslušenstvo

Záhradné lampy.

Driving  LED svietidlá 

Nájazdové svietidlá

LED zrkadlá 

LED bazénové svietidlá

Germicídne žiariče

LED HIGH BAY svietidlá

LED pouličné svietidlá, stĺpy a výložníky 

LED prachotesné svietidlá

Germicídne lampy.

Lineárne závesné systémy 

Lištové systémy - svietidlá

Powerbanky

Robotické vysávače

Kamery s kamerové systémy