Otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 

   Člen skupiny SHANA GROUP

Čo pre Vás chystáme v roku 2023.

Solárne terasy

Terasa rozšíri využitie rodinného domu. Sú veľmi obľúbené. Ak sa namiesto strechy dajú solárne panely, poskytnú okrem príjemného tieňa aj vyrobenú energiu zo slnka.

Bikeporty - solárne prístrešky pre eBicykle

Ebyciklovanie je stále populárnejšie. Na dlhých tratiach cyklisti uvítajú zastávku, kde si dokážu načerpať sily a zároveň nabiť svoje ebicykle.

Solárne pergoly

Pre rodinnú oslavu či posedenie v záhrade s rodinou si staviame pergoly či altánky. Viete si predstaviť, žeby sa vám pergola zaplatila sama vďaka ušetrenej energii?

Carporty - solárne prístrešky pre autá

Súkromné osoby i firmy majú veľký záujem chrániť svoje automobily. Bežný prístrešok, doplnený solárnou technológiou ochráni auto. Ak je elektrický, zároveň ho nabije na ďalšiu jazdu.

Solárne ploty

Oplotenie, bránky i posuvné brány vďaka zabudovaných solárnym panelom poskytnú nielen ochranu vášho domu, ale zároveň vyrábajú elektrinu pre váš domov.

Fotovoltaické elektrárne

Klasickým využívaním solárnej energie môžeme nazvať umiestnenie fotovoltických panelov na strechu či na pozemok. využití je naozaj mnoho. Vy máte potreby, my máme solárne riešenia pre vás.


                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

Netradičné solárne riešenia

Pridanou hodnotou spoločnosti  k  dodávke svietidiel je vypracovanie svetelnotechnického výpočtu a navrhnutie svietidiel na základe projektovej dokumentácie alebo elektroprojektu .

DIALux

Svetelnotechnický (svetlotechnický) posudok je potrebné vypracovať pri návrhu stavieb a ich umiestňovaní do územia. Posudzuje sa vplyv navrhovanej stavby na okolité existujúce a plánované budovy z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia . Zároveň sa posúdi plnenie požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie navrhovanej stavby. Svetlenotechnickým posudkom sa môžu taktiež optimalizovať rozmery osvetľovacích otvorov z hľadiska hygienického a eneregtického.

Svetelnotechnický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:

 • rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností.
 • bytové domy,
 • budovy s dlhodobým pobytom osôb (kancelárie, obchodné priestory, rôzne pracoviská),
 • zmeny a nadstavby budov.


Základné predpisy:

 • STN 73 4301 Budovy na bývanie
 • STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Stavebný zákon


LED svetelné zdroje a svietidlá  

LED panely do kazetového stropu

LED  žiarovky 

LED reflektory

Mini LED panely

LED nástenné svietidlá

LED stropné svietidlá

Stolné lampy

Podlahové lampy

LED pásiky a príslušenstvo

Záhradné lampy.

Driving  LED svietidlá 

Nájazdové svietidlá

LED zrkadlá 

LED bazénové svietidlá

Germicídne žiariče

LED HIGH BAY svietidlá

LED pouličné svietidlá, stĺpy a výložníky 

LED prachotesné svietidlá

Germicídne lampy.

Lineárne závesné systémy 

Lištové systémy - svietidlá

Powerbanky

Robotické vysávače

Kamery s kamerové systémy